HAKKIMIZDA

1989 yılından bu yana sigorta ve otomotiv sektörlerindeki bilgi birikimi ve tecrübe üzerine kurulu olan Autogong Marketplace; 2013 yılında İstanbul Maslak Merkez Ofisinde hizmet vermeye başlamıştır. Autogong Marketplace; ikinci el ve sigorta araçları için filo ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere 75’ten fazla anlaşmalı kurum ile çalışmaktadır. Aynı zamanda otomotiv firmalarına, kiralama şirketlerine, asistan firmalarına, yetkili satıcılara, finans kuruluşlarına, üye galerilere, yetkili-yetkisiz servislere ve tüketicilere en güçlü performans sağlayan online ihale platformudur.

Binlerce alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek iş süreçlerinde yarattığı farklılıklar ve müşteri deneyiminde sağladığı başarılar ile güvenilir bir Digital Marketplace konumunda bulunan Autogong yılda 150.000 fazla aracın satışına online ihale platformunda aracılık etmektedir.

Autogong Marketplace teknolojiden aldığı gücü; sunduğu tüm hizmetlere yansıtarak araç satın alma sürecini güvenli, şeffaf ve hızlı bir deneyime dönüştürmektedir.

Müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı çalışma prensibi üzerine kurulu olan Autogong Marketplace; operasyon yapılanması, alanında uzman ve tecrübeli personelleri ile tüm paydaşlarına değer yaratan hizmetler üretmektedir.

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

Vizyonumuz

Yürüttüğü faaliyet konularında ülkenin önde gelen saygın ve güvenilir kuruluşlarından biri olmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kapsamlı çözümleri sunarken bölgesel ve global anlamda daha büyük yatırımların altına imzamızı atmak.


Misyonumuz

Autogong, çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, yüksek kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarken müşterilerini memnun etmeyi ve müşterilerle güçlü ortaklıklar kurmayı amaçlar.

 
MÜŞTERİ ÖNCELİĞİMİZDİR
Müşteri memnuniyetini sağlamak vazgeçilmez hedefimizdir.
 
REKABETÇİYİZ
En iyisi olmak var oluş felsefemizdir, her alanda birinciliği hedefleriz.
 
GELİŞİM ve KALİTE
Sürekli gelişim ve kalite temel ilkemizdir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz.
 
EKİP ÇALIŞMASI
Sermayemiz yetkin ve tutkulu çalışanlarımızdır. Bireysel farklılıklara saygı gösterir, aynı hedef için tek bir ekip olarak çalışırız.
 
ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkeleri vazgeçilmez ilkelerimizdir.
UYUM

1. AMAÇ
Uyum Politikasının (“Politika”) amacı Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  etik kurallar doğrultusunda yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2. KAPSAM
Uyum politikası;

 • Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, iç ve dış denetçiler de dahil olmak üzere Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu politika;

 • Yönetim kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen etik ilkelerin,
 • Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın
 • Disiplin Yönetmeliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

3. TANIMLAR
Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler sayılabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Uyum Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Yönetim Kurulu’nca politika ve stratejilerin yazılı hale getirilmesinin ve gerekli sistemlerin kurulmasının sağlanması,
 • Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Her bir birim amiri kendi görev alanında Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca tüm Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. çalışanları;

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirmek ile sorumludur.

5. MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi
Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle yönetim kurulundadır.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması
Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI
Firma ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

6.1 Yolsuzluk
Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. her türlü yolsuzluğun karşısındadır.
Yolsuzluk aracılığıyla Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye
Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket Yönetim Kurulu’na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Ağırlama Politikası
Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Sosyal Etkinlikler
 • Konaklama
 • Yemek Daveti

Firma, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve firmayla arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Firma sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Firma esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim amirinden onay alınmalıdır. Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir.

6.4 Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.5 Bağışlar
Firmanın tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde bağış ve yardımlara belli sınırlamalar getirilmiştir. Ancak Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

7. EĞİTİM VE İLETİŞİM
Uyum Politikası, Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. çalışanlarına duyurulmuş ve sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda firma tüm birimlerin amirleri ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

8. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR
Tüm Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. çalışanları; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Çalışanların bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki uyum yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir. Bir yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, bu Politikada yer alan esasların ihlalini ihbar etmesi ya da gelecekte gerçekleşmesi olası yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir çalışanın kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu’nca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.  tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve  Autogong Aracılık ve Danış. Hizm. Ltd. Şti ‘nin internet sitesinde ilan edilir.

KAMERA VE AYDINLATMA METNİ

AKSAM OTOGONG İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hizmet Sahalarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AKSAM OTOGONG İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binalarımızın dış ve iç cephelerinde bulunan güvenlik kameraları ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@autogong.com e-posta adresine iletebilirsiniz

İnsan Kaynakları Politikası
Eğitim
Tüm çalışanlarımız için mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimi imkanları da sunuyoruz. Aynı zamanda konusunda uzman kişiler tarafından iç eğitimler ve oryantasyon programları düzenlemekteyiz. Şirketimizin gelişimine paralel olarak, çalışanlarımızın rekabet ortamında bizi öne çıkaracak ve geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olduğunu düşünüyoruz.
Performans Yönetimi
Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışanların belirli bir plan doğrultusunda çalışmalarını yürütmeleri, aynı zamanda hedefe ulaşırken bireysel gelişimlerine katkı sağlamaları ve ulaşılan sonuçların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için performans yönetimine önem veriyoruz. Hedeflerle yönetilen yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemini uygulayan Telli Grup, belirlenmiş bir dönem içinde çalışanın iş tanımında belirtilen görev, yetki, sorumluluklarının yerine getirilmesine özen gösterir. Ayrıca şirketin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda gösterdiği gayret ve başarının değerlendirilmesi, ilerideki çalışmalarının eskisine göre daha başarılı olmasını sağlamak için yapılanmıştır.
Kilit Görev Yedekleme ve Kariyer Planlama
Performans Değerlendirme sisteminden elde ettiğimiz veriler kariyer planlamasının temelini oluşturmaktadır. Kariyer Planlaması ile şirketin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile çalışanların yetkinlikleri, mesleki formasyonu, deneyimi, nitelikleri, performans ve potansiyeli senkronize edilmekte, somut ve seçenekli değerlendirmeler yapılmaktadır.
Çalışma Saatleri
Çalışma saatlerimiz 08:30-18:00 arasıdır.
İzin Politikası
İş Kanunu doğrultusunda izin politikası uygulamaktayız.
Sosyal Etkinlikler
Şirket ana stratejilerinden biri olan çalışanlarımızın bağlılığını ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çalışanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve birlikteliğini hedeflemekteyiz.
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.